Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej


os. Armii Krajowej 101
61-381 Poznań
tel. 61 877-20-25
fax  61 879-16-51
e-mail: armiikrajowej@osiedlemlodych.pl

Godziny pracy:

 • poniedziałki, czwartki: 7:00-17:00
 • wtorki, środy, piątki: 7:00-15:00

Dział Administracyjny/Administratorzy osiedla

tel. 61 222-39-26

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek:  7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 6


Dział Techniczny

tel. 61 877-20-24, 61 222-39-23, 61 222-39-24

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek:  7.00 – 13.00 oraz 15.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 7.00 – 13.00

Budynek: os. Armii Krajowej 124


Sekretariat

tel. 61 877-20-25

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek: 7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 2


Kierownik Osiedla

Kierownik Osiedla – Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni:
Krzysztof Frasunkiewicz

tel. 61 877-20-25

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek: 15.00 – 17.00
 • czwartek: 10.00 – 12.00

Pokój nr 1


Z-ca Kierownika Osiedla /
Kierownik Techniczny

p. o. Z-ca Kierownika Osiedla / Kierownik Działu Technicznego:
Paweł Wyszowski

tel. 61 222-39-15

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • wtorek: 13.30 – 15.00
 • środa: 7.30 – 9.00
 • czwartek: 15.00 – 17.00

Pokój nr 3


Dział Opłat i Rozliczeń (,,czynsze”)

Dla adresów – os. Armii Krajowej 1-131:
tel. 61 222-39-19

Dla adresów – os. Armii Krajowej 132-149:
tel. 61 222-39-29

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek: 10.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 10.00 – 14.00

Rozliczenia wody: tel. 61 222-39-29,

 • poniedziałek: 10.00 – 17.00
 • wtorek: 10.00 – 13.00
 • środa – piątek: 10.00 – 14.00

Pokój nr 10


Kasa w Kierownictwie Osiedla

tel. 61 222-39-17

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców: w dniach od 10-ego do 17-ego każdego miesiąca

 • poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 – 14.00
 • czwartek: 10.00 – 16.00

Pokój nr 5


Lokale użytkowe (opłaty)

tel. 61 222-39-18

Dni i godziny przyjmowania:

 • poniedziałek, wtorek, środa: 10.00 – 14.00
 • czwartek: 10.00 – 17.00
 • piątek: 10.00 – 13.00

Pokój nr 10


Księgowość

tel. 61 879-12-61, 61 222-39-21, 61 222-39-22


Stanowisko ds. samorządowych
(Rada Osiedla)

tel. 61 877-20-25

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek: 7.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 7.00 – 15.00

Pokój nr 2


Radca Prawny

tel. 61 222-39-16

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • wtorek, czwartek: 10.00 – 11.00

Pokój nr 4


Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur na os. Armii Krajowej 120a w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00.

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:
tel. 61 877-02-15 e-mail: pogtech@osiedlemlodych.pl
Zgłaszanie awarii:
poniedziałek, czwartek: 17.00 – 7.00
wtorek, środa, piątek: 15.00 – 7.00
sobota, niedziela, święta: całodobowo

Pogotowie dźwigowe: tel. 61 875-94-51

Dzielnicowy Policji:
sierż. Piotr Adamczyk
, tel. 786-936-026

Usterki związane z odbiorem programów telewizji kablowej prosimy zgłaszać do działu obsługi klienta firmy “INEA”,
tel. 61 222-22-22.


PLAN OSIEDLA


WYDARZENIA KULTURALNE