Protest członków i mieszkańców SM „Osiedle Młodych”

W związku z propozycjami zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze przedstawionymi przez ugrupowanie Kukiz ’15 SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu przygotowała protest członków oraz mieszkańców przeciwko tym zapisom oceniając je jako niekorzystne dla funkcjonowania spółdzielni. Zdaniem Spółdzielni, nowelizacja wspomnianych ustaw przyczyni się do paraliżu funkcjonowania spółdzielni, a w konsekwencji może doprowadzić nawet do ich likwidacji.

Członków oraz mieszkańców SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zachęcamy do zapoznania się z poniższą treścią protestu oraz zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie pod nim podpisu na znak dezaprobaty wobec proponowanym zmianom w prawie. W tym celu zapraszamy (od 10.03.2017 r.) do Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pok. 118 od pon. do pt. w godz. 8:00 – 15:00), Kierownictw Osiedli lub Domów Kultury. Dodatkowo dla zainteresowanych poniżej publikujemy listę do pobrania w celu indywidualnego zbierania podpisów, które należy dostarczyć do 27 marca 2017 roku do Zarządu Spółdzielni lub Kierownictw Osiedli.

Do 31 marca listy mieszkańców i członków popierających protest zostaną przekazane do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP – reprezentanta spółdzielni mieszkaniowych wobec organów władzy.

Protest członków i mieszkańców SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu
Protest Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy prawo spółdzielcze
Lista poparcia pod protestem

PROTEST CZŁONKÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE MŁODYCH” W POZNANIU przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze autorstwa Kukiz ’15 (Druk Sejmowy 1268)

Jako członkowie oraz mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec rozwiązaniom zawartym w projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze autorstwa Kukiz ’15 (Druk Sejmowy 1268).

Projekt ustawy zawiera rozwiązania, które były już wielokrotnie odrzucane przez Sejm i kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, a także są negatywnie opiniowane przez ekspertów z dziedziny prawa. Naszym zdaniem proponowane w nowelizacji ustawy zapisy, które mogą doprowadzić do paraliżu funkcjonowania lub nawet likwidacji spółdzielni mieszkaniowych, pozostają w sprzeczności z Narodowym Programem Mieszkaniowym, a w szczególności z jego częścią – rządowym programem polityki mieszkaniowej Mieszkanie Plus. To właśnie spółdzielnie mieszkaniowe mają w nim odegrać ważną rolę zapewniając dach nad głową wielu tysiącom polskich rodzin – w dobrym standardzie za niewielką cenę. Po raz kolejny podejmowana jest próba uchwalenia przepisów, które ingerują w samorządność i niezależność spółdzielni, a przede wszystkim budzą wątpliwość co do ich zgodności z Konstytucją RP.

Za wyjątkowo szkodliwe dla spółdzielców oraz mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych należy uznać propozycję zawartą w projekcie nowelizacji ustawy – obowiązkowe tworzenie wspólnot mieszkaniowych na majątku spółdzielczym. Projekt ustawy wprowadza zasadę, że w przypadku gdy w obrębie danej nieruchomości ustanowione zostanie 20 % odrębnych własności lokali (w przeliczeniu na posiadane udziały) z mocy prawa powstanie wspólnota mieszkaniowa. Powyższe rozwiązanie prawne może doprowadzić do faktycznej likwidacji spółdzielni mieszkaniowych, które przez tyle już lat w sposób sprawny zarządzają mieszkaniami swych członków i mieszkańców. Zarządzanie tak ogromnym zasobem mieszkaniowym zostanie przekazane zarządcom nieruchomości, których doświadczenie w tym zakresie jest wątpliwe. Co najgorsze, projekt przewiduje ustawowe zastąpienie spółdzielni wspólnotami, bez prawa wyboru przez mieszkańców. W ten sposób naruszone zostają podstawowe zasady konstytucyjne – wolności zrzeszania się oraz równości wobec prawa. Wielu członków i mieszkańców spółdzielni świadomie dokonało wyboru spółdzielczej formy podczas zakupu lokalu, a kwestionowany projekt ustawy tę swobodę odbiera. Podkreślić należy ponadto, że nie precyzuje on w sposób wystarczający rozliczeń pomiędzy wspólnotą a spółdzielnią i nie zabezpiecza też praw członków spółdzielni do majątku wspólnego.

Projekt kwestionowanej przez nas – członków i mieszkańców Spółdzielni – nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze został przygotowany w nieprzemyślany i chaotyczny sposób. Już po lekturze pierwszych proponowanych zapisów widać, że jej autorzy nie znają realiów funkcjonowania oraz warunków organizacyjno–prawnych zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi. Proponowane przepisy wpłyną negatywnie na jakość i sprawność zarządzania, a co gorsza spowodują wzrost związanych z tym kosztów. Kosztów, które ostatecznie będą musieli pokryć członkowie i mieszkańcy spółdzielni. Na skutek proponowanych zapisów spółdzielnie mieszkaniowe odgórnie mogą zostać zlikwidowane z powodu obowiązkowego tworzenia wspólnot mieszkaniowych – i to bez jakiejkolwiek możliwości wyboru przez mieszkańców oraz członków spółdzielni. Proponowane zapisy spowodują także osłabienie kondycji finansowej spółdzielni mieszkaniowych, spowolnienie w podejmowaniu wszelkich decyzji lub nawet brak realizacji przez zarządy spółdzielni wniosków mieszkańców. W konsekwencji pogorszy się zdecydowanie poziom obsługi członków i mieszkańców oraz zmniejszone zostaną możliwości remontowe i inwestycyjne spółdzielni mieszkaniowych.

Reasumując – projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze autorstwa Kukiz ’15 jest nieudaną propozycją, którą jako członkowie i mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zdecydowanie odrzucamy.

 

Kilka słów o wycince i nasadzeniach drzew

Obecnie trwa wycinka drzew i krzewów na ratajskich osiedlach. Uspokajamy mieszkańców SM „Osiedle Młodych”, że nie jest ona spowodowana nowymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. W miejsce starych, chorych lub zdeformowanych drzew lub w ich najbliższym otoczeniu w ciągu roku pojawią się nowe, cenniejsze przyrodniczo gatunki.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadziła obawy wśród mieszkańców, którzy wyrazili niepokój faktem usuwania drzew. Nic dziwnego, przecież Rataje nieprzypadkowo określano dotąd mianem „zielonych”. Jednak to nie na podstawie nowych przepisów prowadzone są wycinki drzew, ponieważ SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu nie jest osobą fizyczną, a właśnie takich podmiotów one dotyczą.

Od kilku lat na ratajskich osiedlach usuwane są drzewa i krzewy o złym stanie zdrowotnym, obumarłe, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców i mienia oraz niszczące infrastrukturę podziemną oraz naziemną. Wiodącym gatunkiem, który zostaje usuwany z ratajskich osiedli, są topole. Powodują one uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, a niektóre ich odmiany wytwarzają puch nasienny, który jest nośnikiem wielu alergenów. Wiele spośród likwidowanych drzew jest w złym stanie fitosanitarnym – dochodzi do odłamań gałęzi, co jest niebezpieczne dla mieszkańców oraz np. samochodów pozostawianych na parkingach. Z tych właśnie przyczyn Spółdzielnia wnioskuje o wydanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, który bada zasadność złożonych dokumentów, prowadzi dokładną analizę w terenie wraz z dokumentacją fotograficzną zieleni.

Należy podkreślić, że z wycinką drzew związana jest późniejsza kompensacje przyrodnicza, czyli nasadzenia nowych drzew w stosunku 1:1, czyli w zamian za jedno wycięte drzewo sadzone jest co najmniej jedno nowe. Przykładowo w 2016 roku usunięto 200 drzew, a nasadzono ok. 250 nowych. W nasadzeniach stosuje się gatunki ozdobne w formach kulistych lub kolumnowych, które osiągają małe lub średnie rozmiary oraz są rekomendowane w zieleni miejskiej, np. robinie akacjowe, klony w różnych odmianach ozdobnych, dęby czerwone i brzozy pożyteczne.

W 2017 roku wycince ulegnie następująca liczba drzew i krzewów:

  • Rzeczypospolitej – 24 szt.;
  • Armii Krajowej – 20 szt. + krzewy;
  • Bohaterów II Wojny Światowej – 13 szt.;
  • Oświecenia – 29 szt. + krzewy;
  • Jagiellońskie – 7 szt. drzew + krzewy.

O nasadzeniach nowych drzew na ratajskich osiedlach będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz Facebooku.

Zielone Rataje
Zielone Rataje
Zielona Rataje

Sztab WOŚP dziękuje!

Niezwykle miło jest nam poinformować, że 20 lutego 2017 r. Sztab WOŚP nr 4223 działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” otrzymał potwierdzenie rozliczenia sztabu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 92 kwestujących w terenie Wolontariuszy i przy współpracy szkół i przedszkoli z osiedli ratajskich, a także publiczności ratajskiego Koncertu Finałowego,  zebrana ostateczna kwota to 81571,34 zł. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy!!!

Przy tej okazji publikujemy także tekst podziękowań, które Fundacja WOŚP skierowała do sztabu nr 4223: Korzystając z okazji chcielibyśmy raz jeszcze serdecznie podziękować za ogrom trudu i czasu włożonego w organizację Sztabu oraz wydarzeń związanych z Finałem. Czujemy ogromną satysfakcję z tego, że wspólnie organizujemy wyjątkowe w swoim rodzaju wydarzenie jakim niewątpliwie jest Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i pozytywnej energii, którą przekazujecie wolontariuszom i lokalnej społeczności, przyczyniacie się realnie do poprawy warunków leczenia dzieci i osób starszych w niemalże wszystkich polskich szpitalach.

Przy okazji przypominamy, że grali i kwestowali z nami: Galeria Malta, Termy Maltańskie, Decathlon, Ikea, Obi, M1, Selgros Cash&Carry, Piotr i Paweł przy ul. Zamenhofa, Sokołów, Fawor, Restauracja Trojka, Weko Plus i Rak Service.

Akcja Zima 2017 za nami

Od 30 stycznia do 10 lutego w ratajskich Domach Kultury zorganizowano ferie zimowe, czyli Akcję Zima 2017. W jej ramach dzieci i młodzież w wieku 6-12 lat czekał szereg zajęć kulturalnych, wycieczek oraz zajęć i warsztatów. Liczne atrakcje podczas półkolonii na Ratajach przyciągnęły ponad 400 uczestników.

Co znalazło się w programie tegorocznej Akcji Zima?

Ognisko z kiełbaskami oraz kulig, czyli przejażdżka bryczką? To wszystko czekało na półkolonistów w Nadleśnictwie Potasze oraz stadninie koni w Owińskach. Podczas zajęć na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu dzieci uczestniczyły w warsztatach projektowania wnętrz, malowania na sztalugach oraz tworzenia filmu. Dla miłośników teatru nie lada gratką okazał się spektakl „ODLOT” zorganizowany w Teatrze Animacji w Poznaniu, w trakcie tej wizyty dzieci poznały tamtejszą pracę „od kuchni”, odwiedziły garderobę artystów oraz rekwizytornię. Natomiast ciekawe lekcje historii towarzyszyły młodzieży, która udała się do Pałacu w Rogalinie, Muzeum Archeologicznego oraz Zamku Przemysła w Poznaniu. Źródłem wielu pozytywnych wrażeń była wycieczka autokarowa do Potarzycy. Oprócz seansuw Planetarium, półkoloniści mieli okazję zwiedzić Ogród Astronomiczny oraz spacerować wśród obiektów Układu Słonecznego. Wizyty na kręgielni i pływalni przypadły do gustu fanom sportowej rywalizacji, a Zimowe Pogotowie Sztuki ucieszyło młodych malarzy, rysowników
oraz grafików.

Oprócz wycieczek i ciekawych wyjazdów, Akcja Zima obfitowała w różnorakie zajęcia oraz warsztaty. Ratajskie Domy Kultury przygotowały zajęcia strzeleckie na strzelnicy pneumatycznej, szachowe, sportowo-rekreacyjne, perkusyjne, a także konkursy wiedzowe oraz kalambury. Turnieje hip-hopowe, tenisa stołowego, warsztaty plastyczne i ceramiczne znalazły się także w bogatym programie zimowych wakacji.

Cel półkolonii to zazwyczaj dobra zabawa i rozrywka, ale przede wszystkim edukacja, rozwój kulturalny oraz propagowanie aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego dzieci
i młodzieży. Już teraz zapraszamy na Akcję Lato, do zobaczenia w lipcu!

Dwór w Koszutach i dzieci z DK „Na Skarpie” oraz Placówek kulturalnych z os. Rusa
Dzieci z DK „Jagiellonka” podczas lekcji historii w Pałacu w Rogalinie
Półkoloniści z DK „Na Skarpie” na wieży widokowej w Zamku Przemysła
Warsztaty literacko-plastyczne w DK „Polan Sto”
Ogród Astronomiczny w Potarzycy i podopieczni DK „Orle Gniazdo”
Zimowe Pogotowie Sztuki w DK „Na Pięterku”
Półkoloniści DK „Jubilat” podczas warsztatów edukacyjnych „Ptaki w zimowym ogrodzie” w Wirach

Wybory uzupełniające do Rady Osiedla Pomet

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Osiedla Pomet w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym budynki położone przy ul. Krańcowej 48 i 50, ul. Konarskiego 28-34 oraz ul. Darzyborskiej 1-7, zarządza się wybory uzupełniające do Rady Osiedla Pomet w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na kadencję 2016 – 2019 na dzień 03.04.2017 r., w godzinach od 12:00 do 20:00 oraz ustala się siedzibę lokalu wyborczego zgodnie z Zarządzeniem stanowiącym Załącznik do Uchwała nr 16/2017 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 2.02.2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Pomet na kadencję 2016 – 2019.

Dokumenty do pobrania:

Bezpieczeństwo Seniorów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu i Komisariat Policji Poznań Nowe Miasto serdecznie zapraszają ratajskich Seniorów na spotkanie dot. bezpieczeństwa osobistego oraz oszustw na tzw. „legendę”, które odbędzie się jutro, 7 lutego w Klubie Seniora „Bajka” na os. Lecha 43 o godz. 14:30.

Poznańska Policja po raz kolejny apeluje do osób starszych o nieprzekazywanie pieniędzy osobom, które podają się za funkcjonariusza Policji oraz ostrzega, aby w kontaktach z obcymi również przez telefon, być bardzo ostrożnym. W związku z licznymi, powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się m.in. osoby starsze, samotnie mieszkające, apelujemy do Państwa o zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami pukającymi do drzwi naszych mieszkań lub telefonujących do nas.

 

10. rocznica śmierci Krystyny Feldman

24 stycznia mija 10. rocznica śmierci wybitnej aktorki i mieszkanki Rataj – Krystyny Feldman. Z tej okazji przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
w Poznaniu, Domu Kultury „Jędruś” oraz gościnnie dzieci z Przedszkola nr 124 im. Wesołej Ludwiczki spotykali się pod numerem 74 na os. Armii Krajowej, gdzie przez niespełna 30 lat mieszkała Krystyna Feldman, aby złożyć symboliczną różę i podzielić się wspomnieniami.

Na umieszczonej tam tablicy pamiątkowej widnieje napis przykuwający uwagę i zachęcający do refleksji przechodniów – „Poznanianka z wyboru, skromna, życzliwa i pogodna, spacerująca po osiedlowych uliczkach, nasza uśmiechnięta sąsiadka.”

W jaki sposób ją zapamiętamy? Krucha, zwiewna, o wielkim sercu i talencie aktorka, dla nas – mieszkańców Rataj – była nie tylko teatralnym i filmowym zjawiskiem. Była życzliwą sąsiadką, wspaniałą i dowcipną gawędziarką a przede wszystkim  Człowiekiem. Człowiekiem pisanym z wielkiej litery.

Wybory do Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, działając na podstawie § 7710 Statutu informuje, że w związku kończącą się kadencją Rady Nadzorczej 2014 – 2017, podczas obrad Walnego Zgromadzenia w drugim kwartale 2017 r., przeprowadzone zostaną wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2017 – 2020. Wybieranych będzie 20 członków Rady Nadzorczej z 19 części Walnego Zgromadzenia, po jednym członku z każdej części Walnego Zgromadzenia. Wyjątkiem jest część Walnego obejmująca os. Orła Białego, z której wybieranych będzie 2 członków.

Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiadają grupy członków liczące co najmniej 50 osób oraz Rada Nadzorcza i Rady Osiedli. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydować można tylko w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie kandydata winno obejmować jego imię i nazwisko, wiek, zawód oraz miejsce zamieszkania. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska, adresy zamieszkania osób zgłaszających oraz numery Pesel lub numery członkowskie osób zgłaszających lub nazwę organu samorządowego. Zgłaszający mogą zgłosić tylko jedną kandydaturę w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia. W części Walnego Zgromadzenia obejmującego os. Orła Białego zgłaszający mogą zgłosić dwie kandydatury w obrębie tej części Walnego.

Kandydaci zgłaszani są do Zarządu Spółdzielni w terminie do 28 lutego 2017 roku. Druki zgłoszenia kandydata/tki do Rady Nadzorczej oraz oświadczenia kandydata/tki wyrażające zgodę na kandydowanie są do odbioru w siedzibach Kierownictw Osiedli, Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pokój 117) oraz na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 19 stycznia 2017 roku.
Z tym dniem można dokonywać zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 8 z dnia 12.01.2017 r. – Obwieszczenie
Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8 z dnia 12.01.2017 r. – Wykaz części Walnego Zgromadzenia
Oświadczenie kandydata/tki
Zgłoszenie kandydata/tki