SM „Osiedle Młodych” z I miejscem w Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2016

12 lipca br. w Rynie rozstrzygnięto VII edycję Ogólnopolskiego Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych zorganizowaną przez miesięcznik „Domy Spółdzielcze”. SM ,,Osiedle Młodych” w Poznaniu została laureatką Konkursu zajmując I miejsce w  kategorii „spółdzielnie największe bez przychodu z inwestycji”.

Spółdzielnie oceniane były przez Kapitułę Redakcji ,,Domów Spółdzielczych” w składzie: Jan Sułowski – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, Maciej Cesarski – dr hab., prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej, Zbigniew Gotfalski – członek redakcji „DS”, Adam Janczewski – wiceprezes Zarządu Unii Spółdzielców Mieszkaniowych oraz Adam Łoziak – Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na Życie S.A.

W uzasadnieniu nagrody kapituła podkreśliła, że  stabilna sytuacja finansowa i wyniki ekonomiczne SM ,,Osiedle Młodych” w Poznaniu pozwalają  na przyznanie Spółdzielni I nagrody.  Wskaźniki ekonomiczne, prowadzona termomodernizacja,  remonty oraz dbałość o infrastrukturę i otoczenie budynków , a także zakrojona na szeroką skale działalność kulturalna są atutami spółdzielni, które kolejny raz zostały docenione.

Ratajski mural połączył pokolenia

Oficjalne otwarcie już za nami, jednak pozytywne emocje nadal nie opadły. Mural „Łączy pokolenia” umieszczony na ścianie szczytowej budynku na os. Piastowskim 18-24 spotkał się z pozytywnym odbiorem mieszkańców. To dowód, że pomysł powstania malowidła ściennego na Ratajach był strzałem w dziesiątkę.

Podczas oficjalnego otwarcia poznaliśmy bohaterów muralu – Barbarę Tylman, Andrzeja Prendke i Ignacego Walkowiaka. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również Wojciecha Ejsmondta – wykonawcy muralu, Mirosława Piotrowskiego – sponsora realizacji, przedstawiciela Marki Weber Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., a także Piotra Libickiego – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. estetyki Miasta.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z wydarzenia.

 

Otwarcie muralu „Łączy pokolenia”

Zapraszamy serdecznie na otwarcie muralu „Łączy pokolenia”, które odbędzie się 7 lipca o godz. 12:00 na skwerze zieleni przy budynku na os. Piastowskim 18-24 (od wejścia nr 18, od ul. Jurackiej). Będzie to świetna okazja, aby poznać bohaterów muralu oraz podsumować prace związane z realizacją.

1 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

W Polsce od 1925 roku, 1 lipca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości.  Obchody te zostały zainicjowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy już w 1923 roku. Tegoroczne hasło tego dnia to: „Dzięki spółdzielniom nikt nie jest wykluczony”.

Na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej w związku z tym dniem czytamy:

W czasach, gdy na całym świecie narastają nierówności dochodów, dobrze jest pamiętać, że istnieją rozwiązania tego problemu. Jednym z najważniejszych jest model spółdzielczy. Jego uznana na szczeblu międzynarodowym definicja, jego zasady i wartości wyróżniają go spośród wszystkich innych form przedsiębiorstw. Te zasady stanowią, że członkostwo w spółdzielni jest otwarte bez jakiejkolwiek dyskryminacji w stosunku do ludzi, którzy akceptują warunki członkostwa.

To otwarte członkostwo umożliwia dostęp do tworzenia bogactwa i eliminacji ubóstwa. Wynika to ze spółdzielczej zasady ekonomicznego uczestnictwa członków: „Członkowie uczestniczą w sposób sprawiedliwy w tworzeniu kapitału swojej spółdzielni i demokratycznie go kontrolują”. Ponieważ spółdzielnie zorientowane są na ludzi, a nie na koncentrację kapitału – upowszechniają bogactwo w bardziej sprawiedliwy sposób.
Otwarty dostęp do spółdzielni rozciąga się na wszystkie sektory gospodarki: usługi finansowe, rolnictwo i rybołówstwo, handel, ochronę zdrowia, mieszkalnictwo, ubezpieczenia, rzemiosło i przemysł – jest obecna wszędzie tam, gdzie rynek oparty o kapitał nie jest w stanie realizować potrzeb ludzi, którzy sami decydują się zorganizować.

Spółdzielnie, w swej istocie niedyskryminacyjne, wspierają zewnętrzną równość poprzez siódmą zasadę Troski o społeczność lokalną. Angażują się na rzecz zrównoważonego rozwoju tych społeczności – w zakresie ekologii, a także ich rozwoju społecznego i ekonomicznego. To zaangażowanie uwidacznia się na całym świecie poprzez wsparcie spółdzielni dla różnych działań lokalnych, wyszukiwanie miejscowych źródeł zaopatrzenia i podejmowanie decyzji z uwzględnieniem ich wpływu na społeczność.

Poza zogniskowaniem na lokalnych społecznościach, spółdzielnie dążą również do wskazywania wszystkim ludziom na świecie korzyści płynących z ich modelu ekonomicznego i społecznego. Globalizacja powinna być realizowana m.in. poprzez system wartości spółdzielczych – w przeciwnym razie rodzi więcej nierówności i okrucieństw, które sprawiają, że staje się ona czynnikiem destabilizującym.
Spółdzielnie osiągają swoje rezultaty nie jako organizacje charytatywne, ale jako przedsiębiorcze organizacje samopomocy. Umożliwiło im to powiększenie skali działania w oparciu o struktury federacyjne i oferowanie coraz bardziej różnorodnych usług. Światowy Monitor Spółdzielczy donosi, że samych 300 największych spółdzielni osiąga roczne obroty przeszło 2,5 biliona dolarów. Przeszło 250 milionów ludzi zdobywa swoje środki do życia poprzez spółdzielnie. To właśnie jest tworzenie bogactwa i upowszechnianie go w najszerszym stopniu.

Ten wpływ jest jedną z przyczyn, dla których UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury) włączyła ostatnio spółdzielnie do swojej listy niematerialnego dziedzictwa kulturalnego ludzkości. UNESCO ustanowiło tę listę w 2003 roku w przekonaniu, że doświadczenia ludzkości nie są definiowane jedynie przez zabytki materialne, ale również przez praktyki i tradycje. Państwa członkowskie są uprawnione do dokonywania takich nominacji, a Niemcy uczyniły to w uznaniu spółdzielni, zauważając, że „dążą one do bardziej sprawiedliwego rozwoju procesów globalizacji”.

Należy odnotować, że nie tylko nierówności dochodów są plagą tego świata. Zwłaszcza kobiety i grupy mniejszościowe często są pozbawiane dostępu do działań kluczowych dla poprawienia ich sytuacji życiowej. Niedyskryminacja zdefiniowana w zasadach spółdzielczych jest wielowymiarowa: odnosi się do płci, rasy, pozycji społecznej, orientacji politycznej, wyznawanej religii – i zapewnia, że nikt nie jest wykluczony.

Z okazji tegorocznego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, Międzynarodowy Związek Spółdzielczy nawołuje spółdzielnie na całym świecie, by zastanowiły się nad nieszczęściami spowodowanymi przez wzrastające nierówności, by dążyły do zapewnienia równości w swoich społecznościach lokalnych i by wspólnie uczyniły świat lepszym miejscem.

Platforma Coops for 2030 (www.coopsfor2030.coop) oferuje spółdzielniom możliwość zobowiązania się do podjęcia inicjatyw na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a Międzynarodowy Związek Spółdzielczy zachęca wszystkie spółdzielnie do podjęcia działań w tym zakresie.

Źródło: www.krs.com.pl

Nowy skład Rady Nadzorczej

W związku z wyborami członków Rady Nadzorczej SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu na kadencję 2017-2020, które odbywały się podczas kolejnych części Walnego Zgromadzenia przedstawiamy jej nowy skład i poszczególnych komisji.

PREZYDIUM RADY:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Włodzimierz Pluta
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Zenon Gruszczyński
 3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Beata Blicharska
 4. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Urszula Dajksler
 5. Przewodniczący Komisji Technicznej – Bogdan Zastawny
 6. Przewodniczący Komisji Statutowo–Regulaminowej – Zbigniew Jenek
 7. Przewodniczący Komisji ds. Kultury i Mediów – Hanna Czajkowska
 8. Przewodniczący Komisji ds. Członkowskich i Mieszkaniowych – Jan Nowaczyński


POZOSTALI CZŁONKOWIE:

9. Aldona Brzezińska
10. Janusz Grzelczyk
11. Janusz Kazimierz Kind
12. Anna Kopczyńska
13. Andrzej Kruczkowski
14. Janina Paprzycka
15. Bogusława Piątkowska
16. Anna Staniszewska
17. Piotr Stępczak
18. Henryk Szymański
19. Marek Walczuk
20. Mirosława Wawrzynowska

SKŁADY KOMISJI:

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Urszula Dajksler – Przewodnicząca Komisji
 2. Aldona Brzezińska
 3. Hanna Czajkowska
 4. Zenon Gruszczyński
 5. Zbigniew Jenek
 6. Jan Nowaczyński
 7. Bogusława Piątkowska
 8. Piotr Stępczak
 9. Henryk Szymański
 10. Marek Walczuk
 11. Bogdan Zastawny


KOMISJA TECHNICZNA:

 1. Bogdan Zastawny – Przewodniczący Komisji
 2. Beata Blicharska
 3. Aldona Brzezińska
 4. Zenon Gruszczyński
 5. Janusz Grzelczyk
 6. Zbigniew Jenek
 7. Andrzej Kruczkowski
 8. Janina Paprzycka
 9. Bogusława Piątkowska
 10. Piotr Stępczak
 11. Henryk Szymański
 12. Marek Walczuk
 13. Mirosława Wawrzynowska


KOMISJA STATUTOWO-REGULAMINOWA:

 1. Zbigniew Jenek – Przewodniczący Komisji
 2. Beata Blicharska
 3. Hanna Czajkowska
 4. Janusz Grzelczyk
 5. Andrzej Kruczkowski
 6. Jan Nowaczyński
 7. Janina Paprzycka
 8. Anna Staniszewska
 9. Mirosława Wawrzynowska


KOMISJA DS. KULTURY I MEDIÓW:

 1. Hanna Czajkowska – Przewodnicząca Komisji
 2. Beata Blicharska
 3. Aldona Brzezińska
 4. Janusz Grzelczyk
 5. Anna Kopczyńska
 6. Jan Nowaczyński
 7. Anna Staniszewska
 8. Henryk Szymański


KOMISJA DS. CZŁONKOWSKICH I MIESZKANIOWYCH:

 1. Jan Nowaczyński – Przewodniczący Komisji
 2. Urszula Dajksler
 3. Anna Kopczyńska
 4. Andrzej Kruczkowski

Mural „Łączy pokolenia” gotowy

Na początku były biała ściana i kolorowa kartka papieru. A teraz? Zakończyliśmy prace! Drodzy Mieszkańcy, poznajcie wszystkich bohaterów muralu – Ignacego, p. Maję, p. Katarzynę i Amelkę, Andrzeja oraz p. Barbarę.

Po 2 miesiącach żmudnej pracy Wojciecha Ejsmondta poznaniacy mogą podziwiać efekty. Kilkadziesiąt tysięcy kwadratów-pikseli ozdobiło ścianę szczytową budynku na os. Piastowskim 18-24. „Łączy pokolenia” nie jest już tylko płonnym hasłem, niesie za sobą wartość, warstwa słowna została przeniesiona na obraz. Rataje zyskały twarz, a właściwie twarze, które są ich wizytówką i cechą szczególną.

W maju ubiegłego roku SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłosiła konkurs „Mural dla Osiedla”, którego głównym celem było pozyskanie zdjęć portretowych jej mieszkańców, a spośród wybranych wykonanie murali na ratajskich blokach. Jednocześnie główną ideą projektu stało się hasło Spółdzielni wybrane przez mieszkańców. „Łączy pokolenia” w naturalny sposób wpisało się w charakterystykę i specyfikę Rataj – miejsca relacji społecznych przedstawicieli kilku generacji, w którym tradycja i historia spotyka się z młodością i nowoczesnością.

Po pracach termomodernizacyjnych, które zakończyły się we wrześniu 2016 roku, autor muralu – Wojciech Ejsmond przystąpił do wykonania szkicu na elewacji ściany. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w październiku (częste opady deszczu, niską temperaturę powietrza i wysoką wilgotność) finalizację muralu na ścianie szczytowej budynku na os. Piastowskim 18-24 mimo wcześniejszych planów, SM „Osiedle Młodych” postanowiła przesunąć na miesiące wiosenne w 2017 roku.

W imieniu Zarządu Spółdzielni kierujemy szczególne słowa podziękowania do: Wojciecha Ejsmondta za ogromny wkład i zaangażowanie w realizację oraz sponsora naszego muralu – Saint-Gobain Weber Polska!

Zobacz kolejne etapy prac nad muralem:

Wywieśmy flagi narodowe!

Dla poznaniaków dzisiejsza data jest szczególna. Z okazji rocznicy Czerwca ’56 zachęcamy wszystkich mieszkańców Rataj i Poznania do wywieszenia biało-czerwonych flag. Oddajmy w ten sposób hołd robotnikom, którzy 61 lat temu wyszli na ulice miasta i walczyli o wolność kraju.

Stanowisko Spółdzielni w sprawie ulotek Euro-dom.CO – aktualizacja

Do skrzynek pocztowych w budynkach SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu trafiły ulotki z ofertą handlową jednego z biur nieruchomości działających na terenie Rataj. Umieszczono na nich nazwę, logotyp oraz dane kontaktowe Spółdzielni. Informujemy, że SM „Osiedle Młodych” nie jest ich autorem.

Wspomniane ulotki reklamowe Euro-dom.CO Biura Nieruchomości wprowadziły mieszkańców w błąd. Nazwa, logo oraz telefony kontaktowe do Spółdzielni mogły sugerować, że współpracuje ona ze wspomnianą firmą i zachęca mieszkańców do korzystania z jej usług. Takie działanie jest nieuczciwe w stosunku do Spółdzielni, ale przede wszystkim jej mieszkańców. W związku z tym Zarząd Spółdzielni zwrócił się do autora ulotek o zaprzestanie naruszania prawa w związku z roznoszeniem ulotek reklamowych, które stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o ochronie praw konkurencji i konsumentów. Poprosił także o poinformowanie wszystkich mieszkańców Spółdzielni, że Euro-dom.CO Biuro Nieruchomości nie współpracuje ze SM „Osiedle Młodych”, a wykorzystanie na ulotkach reklamowych nazwy Spółdzielni i jej logotypu jest działaniem bezprawnym.

***

W odpowiedzi na wystosowane pismo Spółdzielni, firma Euro-dom.CO wyjaśnia, że jej celem nie było wprowadzenie nikogo w błąd, a także naruszenie zasad nieuczciwej konkurencji. Otrzymaliśmy informację o zaprzestaniu dodrukowywania materiałów reklamowych i ich dalszego kolportażu. Dodatkowo w Głosie Wielkopolskim 26 czerwca br. ukazał się komunikat z oficjalnymi przeprosinami i wyjaśnieniem, że Euro-dom.CO nie współpracuje ze SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, co mogły sugerować dostarczone mieszkańcom ulotki.