Uwaga! Biegli rewidenci

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłaszają wybór ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Termin wykonania badania – 30.03.2018 r.
Termin złożenia ofert – do 06.09.2017 r.

Podstawowe dane charakteryzujące Spółdzielnię wg stanu na 31.12.2016 r.

  1. Liczba członków: 28.868;
  2. Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych: 1.586.743 m kw.;
  3. Zatrudnienie: 629,75 etatów;
  4. Suma aktywów: 1.036.093.533,92;
  5. Przychody ze sprzedaży netto: 248.051.253,81.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert zawierających następujące informacje:

  1. Dotychczas realizowane zlecenia (wskazane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych;
  2. Cena badania;
  3. Możliwość przeprowadzenia badania wstępnego, przed sporządzeniem ostatecznej wersji sprawozdania finansowego.

 

Oferty prosimy składać w Kancelarii (pok. 18) Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu , os. Piastowskie 16. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni, tel. 61 879 04 11 wew. 333, pok. 212.