Wolne miejsca na Akcję Lato 2017

Jeśli jeszcze nie zapisali Państwo swoich pociech na letnie półkolonie, jest ku temu świetna okazja. Niektóre z ratajskich Domów Kultury informują, że znajdziecie jeszcze kilka wolnych miejsc na Akcję Lato 2017.

A gdzie warto zadzwonić i zapytać o ofertę?

  1. DK „Polan Sto” – wolne miejsca na I turnus świetlicowy – 26.06 – 30.06, tel. 61 879 71 51.
  2. DK „Jagiellonka” – wolne miejsca na VI turnus: 31.07-04.08, tel. 61 877 51 64.
  3. DK „Jubilat” – wolne miejsca na turnusy: III (10.07 – 14.07), IV (17.07 – 21.07), V (24.07 – 28.07), tel. 61 876 08 40.
  4. Placówki kulturalno-oświatowe os. Rusa, tel. 508 136 480, 692 923 402.

Os. Jagiellońskie z nową kolorystyką

Na początku maja rozpoczął się remont budynku nr 42-48 na os. Jagiellońskim, polegający na umyciu elewacji oraz zabezpieczeniu jej przed zawilgoceniem (porostem alg i grzybów). Elewacja budynku zyskała również nową szatę kolorystyczną, na której występują biel, szarość oraz żółć. Obecnie prace trwają po stronie elewacji balkonowej.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku dwa budynki sąsiadujące ze wspomnianym powyżej również zostały odmalowane: nr 49-55 i 56-61.

Prace nad muralem trwają

Na elewacji budynku na os. Piastowski 18-24 od miesiąca trwają prace nad muralem. Właśnie zakończył się III etap realizacji. Ścianę bloku zdobią już zdjęcia 2-letniego Ignacego, Pani Mai oraz Pani Katarzyny i Jej córki Amelki. Będący tłem kwitnących drzew i krzewów mural nabiera rozmiarów i kolorów, stając się oryginalnym elementem osiedlowej przestrzeni.

Przypomnijmy, że w maju ubiegłego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłosiła konkurs „Mural dla Osiedla”, którego głównym celem było pozyskanie zdjęć portretowych jej mieszkańców, a spośród wybranych wykonanie murali na ratajskich blokach. Jednocześnie główną ideą projektu stało się hasło Spółdzielni wybrane przez mieszkańców. „Łączy pokolenia” w naturalny sposób wpisało się w charakterystykę i specyfikę Rataj – miejsca relacji społecznych przedstawicieli kilku generacji, w którym tradycja i historia spotyka się z młodością i nowoczesnością. Mural na os. Piastowskim zaprojektował oraz wykonuje leszczyński muralista – Wojciech Ejsmondt, który w swoich pracach stosuje ciekawą technikę, tzw. „pikselową”.

Spotkanie Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami

W imieniu Urzędu Miasta Poznania zapraszamy serdecznie na spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami Osiedla Rataje, które odbędzie się w czwartek, 1 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr 23  os. Jagiellońskie 128 w Poznaniu o  godz. 18:00.

Osiedle Rataje obejmuje 3 Kierownictwa Osiedli wchodzące w skład Spółdzielni – Kierownictwo Osiedla Piastowskiego, Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych oraz Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej.

Spotkanie ogólne z mieszkańcami rozpocznie się o godzinie 18:00, a od godziny 19:00 Prezydent będzie prowadził rozmowy indywidualne. Zapisy od godziny 18:00. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Moniką Borowicką – Prewicz, tel. 61 878 15 03 z Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.

 

Nieuczciwi akwizytorzy – prosimy o ostrożność!

Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zwraca się do mieszkańców z uprzejmą prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z działającymi na osiedlach nieuczciwymi akwizytorami jednej z firm zajmujących się się sprzedażą energii elektrycznej.

W ostatnim czasie do mieszkańców Spółdzielni „pukają” akwizytorzy jednej z firm energetycznych, którzy oferują niższe stawki cenowe za prąd, informując przy tym, że działają na zlecenie obecnego sprzedawcy energii elektrycznej, z której usług korzysta mieszkaniec. Reprezentanci firmy wprowadzają tym samym mieszkańców w błąd oraz działają nieuczciwie. Zwracamy się przede wszystkim do Seniorów oraz osób samotnych, bo niestety to one padają ofiarami opisanych powyżej praktyk, o zachowanie zdrowego rozsądku i bacznej uwagi.

 

Rezygnacja kandydatki w wyborach do Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że w dniu 22.05.2017 r. (pismo wpłynęło do Zarządu w dniu 23.05.2017 r.) Pani Danuta Krenz zrezygnowała z kandydowania na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020 , kandydująca z 12 części Walnego Zgromadzenia, pozycja nr 2 na os. Czecha.  

Nowy termin 4. części Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu działając na podstawie art. 8³ ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §775 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 08.06.2017 r. o godzinie 17:30 w Domu Kultury „Jagiellonka” na os. Jagiellońskim 120 w Poznaniu, odbędzie się powtórnie zwołane posiedzenie 4 części walnego Zgromadzenia.

W dniu 23.05.2017 r. z przyczyn niezależnych od Spółdzielni – zamknięcie terenu przy Domu Kultury „Jagiellonka” przez Policję z powodu odnalezienia niewybuchu podczas prac ziemnych na os. Jagiellońskim – nie mogła odbyć się planowana na ten dzień 4 część Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd w dniu 25.05.2017 r. podjął uchwałę w sprawie powtórnego zwołania 4 części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni na dzień 08.06.2017 r.

protest

80 tys. podpisów złożono u Prezydenta

Na początku maja SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, a także inne spółdzielnie mieszkaniowe wchodzące w skład ZM GOAP zbierały podpisy pod protestem przeciwko nowym regulacjom zawartym w Uchwale w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM „GOAP”. SM „Osiedle Młodych” zebrała 29 tys. podpisów.

Nasz sprzeciw budzą zapisy o nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zapewnienia (zakupu lub dzierżawy) nowych, do tej pory niestosowanych pojemników (w kolorze brązowym) do segregacji odpadów biodegradowalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpadów spożywczych, kuchennych z gospodarstw domowych, gastronomii, handlu, ogrodów, parków. Dodatkowo do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należeć ma utrzymywania wspomnianych wyżej pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym we własnym zakresie.

23 maja prezesi poznańskich spółdzielni mieszkaniowych, w tym SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu złożyli listy z wspomnianymi podpisami u Prezydenta Miasta Poznania  – Jacka Jaśkowiaka wraz z prośbą o interwencję w tej sprawie, poprzez zmianę zapisów w Uchwale GOAP-u. Spółdzielców przyjął jednak Zastępca Prezydenta ds. gospodarki komunalnej
i lokalowej oraz sportu – Tomasz Lewandowski, który w toku rozgorzałej dyskusji bronił podjętej przez GOAP decyzji. Mamy jednak nadzieję, że liczba 80 tys. podpisów zebranych przez wszystkie protestujące spółdzielnie stanowić będzie poważny argument w dyskusji na linii spółdzielcy – władze miasta i GOAP.

Zobacz: Protest przeciwko nowym zasadom o odpadach komunalnych