Spółdzielnią kieruje Zarząd Spółdzielni w składzie:


Prezes Zarządu Tadeusz Stachowski
Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych Agnieszka Terka
Z-ca Prezesa ds. technicznych Małgorzata Lejman

W ramach udzielonych przez Zarząd pełnomocnictw, wyodrębnionymi organizacyjnie i gospodarczo jednostkami, tj. Osiedlami i Zakładem Budowlano-Remontowym kierują pełnomocnicy Zarządu-Kierownicy Osiedli:

os. Piastowskie Bogdan Smoczyński
os. Jagiellońskie
os. Oświecenia
os. Powstań Narodowych
Jerzy Urbaniak
os. Pomet Leszek Szafran
os. Armii Krajowej
os. Rzeczypospolitej
os. Boh. II Wojny Światowej
Krzysztof Frasunkiewicz
os. Lecha-Czecha Krzysztof Kasperek
os. Tysiąclecia Jacek Kołyszko
os. St. Żegrze-Polan Grzegorz Berger
os. Orła Białego Jan Wosewicz
os. Rusa Joanna Hadryś
Zakład Budowlano-Remontowy Wojciech Szczęsny

Ponadto funkcję pełnomocników Zarządu pełnią:

Główna Księgowa Spółdzielni Barbara Przybylak
Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego Joanna Pacholczyk
Kierownik Działu Gospodarki Mieniem Wawrzyniec Kuraszewicz
Kierownik Działu Kultury Iwona Ossowska

ZASOBY


287

Liczba budynków mieszkalnych

77

Liczba budynków użytkowych

30976

Liczba mieszkań

65258

Liczba mieszkańców

1683907 mkw.

Powierzchnia użytkowa ogółem

1586617 mkw.

Powierzchnia lokali mieszkalnych

97290 mkw.

Powierzchnia lokali użytkowych