Skład Rady Osiedla Orła Białego na kadencję 2016-2019

 1. Wojciech Chomicz – Przewodniczący Rady Osiedla
 2. Jerzy Mikosz – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
 3. Maciej Podciechowski – Sekretarz Rady Osiedla
 4. Barbara Szafran – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 5. Wiesław Necelman – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 6. Waldemar Wrombel – Przewodniczący Komisji Porządku i Bezpieczeństwa
 7. Grzegorz Andrzejewski
 8. Beata Blicharska
 9. Janusz Kalecki
 10. Marek Kicman
 11. Andrzej Kruczkowski
 12.  Marzena Olejniczak-Kordiuk

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w drugi poniedziałek miesiąca w godz. 16.00 – 17.00 w pokoju nr 14.