Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”. W związku z tym, Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie art. 13 RODO umieszcza na stronie internetowej www.osiedlemlodych.pl następujące klauzule informacyjne:

1. Klauzula informacyjna dot. członków Spółdzielni lub osób posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni

2. Klauzula informacyjna dot. kontrahentów Spółdzielni

3. Klauzula informacyjna dot. oferentów – osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni

4. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Spółdzielni

5. Klauzula informacyjna dot. uczestników różnych form prowadzonej przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej