Skład Rady Osiedla Tysiąclecia na kadencję 2016-2019

  1. Elżbieta Świtalska – Przewodnicząca Rady Osiedla
  2. Jacek Kijewski – Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
  3. Maria Czaplińska – Sekretarz Rady Osiedla
  4. Danuta Kubiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  5. Małgorzata Dutkiewicz – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami
  6. Urszula Dajksler
  7. Grzegorz Grochowski
  8. Jolanta Łukaszewska
  9. Ryszard Musielak
  10. Jolanta Szajstek

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w salce Rady Osiedla (os. Tysiąclecia 70) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00.