W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Osiedla Pomet w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym budynki położone przy ul. Krańcowej 48 i 50, ul. Konarskiego 28-34 oraz ul. Darzyborskiej 1-7, zarządza się wybory uzupełniające do Rady Osiedla Pomet w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na kadencję 2016 – 2019 na dzień 03.04.2017 r., w godzinach od 12:00 do 20:00 oraz ustala się siedzibę lokalu wyborczego zgodnie z Zarządzeniem stanowiącym Załącznik do Uchwała nr 16/2017 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 2.02.2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Pomet na kadencję 2016 – 2019.

Dokumenty do pobrania: