Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To event minęło.

VIII Poznański Turniej Tańca Ulicznego GROOVE CONTEST

17 listopada 201818 listopada 2018

| 15zł. – 30zł.

Trudno uwierzyć, że minął prawie rok!     Widzimy się w tym…?   😀

Zapraszamy!

VIII Poznański Turniej Tańca Ulicznego „GROOVE CONTEST „ + Kids | Battle & Show | Hip hop, Popping, Breaking, House, Waacking:-D.

Wszystko  będzie działo się 17-18 listopada 2018

17.11.2018 (sobota)
HIP HOP 1 vs. 1 (13-15 lat)
HIP HOP 1 vs. 1 (16+)
POPPING (13+)
WAACKING (open)
STREET DANCE CREW (13+)

 

18.11.2018 (niedziela)
BREAKING 1 vs. 1 (do 15 lat) (poziom Fresh, Medium, Pro)
POPPING 1 vs. 1 (do 12 lat)
HIP HOP 1 vs. 1 (do 8 lat)
HIP HOP 1 vs. 1 (9-12 lat)
STREET DANCE CREW (do 12 lat)

KATEGORIE:

HIP HOP 1 vs.1 (13-15 lat, 16+) – prezentacje, battle, muzyka organizatora.

STREET DANCE Crew SHOW (13+) – tylko prezentacje, muzyka własna 2 min 30 sek. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek większości składu zespołu. Wystarczy dodać wiek dzieci w zespole i podzielić przez liczbę uczestników w grupie. Wynik , który otrzymaliśmy wskaże nam kategorię wiekową.

POPPING 1 vs. 1 (13+) – koła, battle, muzyka organizatora.

WAACKING 1 vs.1 (open) – prezentacje, battle, muzyka organizatora.

GROOVE CONTEST Kids

HIP HOP 1 vs.1 (do 8 lat, 9-12 lat) – prezentacje, battle, muzyka organizatora.

STREET DANCE Crew Show (do 12 lat) – prezentacje do 2 min 30 sek, O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek większości składu zespołu. Wystarczy dodać wiek dzieci w zespole i podzielić przez liczbę uczestników w grupie. Wynik , który otrzymaliśmy wskaże kategorię wiekową.

POPPING 1 vs.1 (do 12 lat) – prezentacje, battle, muzyka organizatora.

BREAKING 1 vs. 1 (do 16 lat) (PRO, FRESH lub MEDIUM) – prezentacje w kołach (czas określa jury), battle 1/1, muzyka organizatora.
Kategoria BREAKING podzielona jest na kategorie dot. poziomu i doświadczenia tanecznego. Prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniu.
1. doświadczenie taneczne do 1 roku (FRESH)
2. doświadczenie taneczne pow. 1 roku do 3 lat (MEDIUM)
3. doświdczenie taneczne pow. 3 lat (PRO)

JURY:
Na pewno najlepsze 🙂

DJs:
Najlepsi !

NAGRODY:
– puchary, medale, dyplomy, nagrody pieniężne i rzeczowe.

ZGŁOSZENIA
Email: groovecontest@op.pl
Każdy otrzymuje e mail zwrotny z nr konta (dostępny również na naszej www). Przypominamy, że tylko wysłanie zgłoszenia oraz opłacenie wpisowego gwarantuje miejsce na liście startowej. Nie ma możliwości zapisania się w dniu turnieju!

WPISOWE:
– 30 zł i 15 zł każda następna kategoria.

WEJŚCIE DLA WIDZÓW
– wolne

*
Organizatorzy:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu
Dom Kultury „Orle Gniazdo” w Poznaniu
Formacja Infinite Groove Crew

Regulamin

TERMIN: 17-18 listopada 2018
Próby parkietu/zapisy: 9:00 max. do 10:00

MIEJSCE (17-18.11.2018 – sobota, niedziela): 

Dom Kultury „Orle Gniazdo”
os. Lecha 43, Poznań

CEL IMPREZY:
* Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie tańca ulicznego pomiędzy tancerzami i instruktorami.
* Podtrzymywanie tradycji i zasad, jakie niesie ze sobą kultura Hip Hop oraz inne formy tańca ulicznego.
* Popularyzacja tańca ulicznego, jako aktywna forma spędzania wolnego czasu oraz wspólna zabawa, nawiązanie nowych kontaktów.

UCZESTNICTWO:
* Uczestnictwo formacji/solisty warunkuje przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną oraz dokonania wpisowej opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2018

Z doświadczenia wiemy, że część z Was będzie chciała zapisać się na miejscu, jednak bardzo prosimy o wysyłanie zgłoszeń na poniższy e mail. Zajmie to Wam 30 sekund, a nam ułatwi szybszą rejestracje i obsługę uczestników w dniu imprezy 🙂

E mail: groovecontest@op.pl

Imię,nazwisko/ ksywa / kategoria taneczna i wiekowa. Przy zgłaszaniu formacji proszę podać członków z imienia i nazwiska i czy biorą udział w innych kat. tanecznych.

Dane do przelewu:
Groove Contest
BZ WBK 49 1090 1854 0000 0001 0476 9536
Tytułem: GC, Imię i nazwisko/crew + symbol kategorii tanecznej

SYMBOLE:
SDC – Street Dance  Crew (+ ilość uczestników)

HHS – Hip Hop 1 vs 1 (+ ilość uczestników)
P- Popping (+ ilość uczestników)
W – Waacking (+ ilość uczestników) 

B – Breaking (+ ilość uczestników)

 • W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko solisty oraz imiona i nazwiska członków formacji tanecznej lub duety. A także email i nr telefonu.

 • Pojawienie się solisty, duetu bądź formacji na naszej liście startowej, która znajduje się na stronie UCZESTNICY oznacza, że zgłoszenie zostało ostatecznie przyjęte. 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list startowych jeśli zostanie wyczerpany limit miejsc. Tym samym zapisanie się w dniu imprezy jest niemożliwe.

 • O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje  wiek najstarszego uczestnika w formacji lub duetu.

 • Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty startowej w wysokości 30 zł (od osoby) + 15 zł za każdą następną kategorię na podany wyżej nr konta. Osoby z zagranicy w drodze wyjątku mogą zapłacić na miejscu.

 • Liczba miejsc jest ograniczona na listach startowych. Tylko wpłata wpisowego na konto jest gwarancją na uzyskanie miejsca na liście. 

 • W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju zwrot wpisowego jest możliwy tylko gdy organizator zostanie poinformowany o tym fakcie maksymalnie dwa dni przed wydarzeniem. Lub jako rezygnacja z danej kategorii w dniu turnieju – odbiór osobisty.  W innym wypadku wpisowe nie jest zwracane. 

 • Każdy uczestnik lub grupa po rejestracji otrzymuje numer startowy, który musi być umieszczony w widocznym miejscu. 

 • Opiekun/uczestnik jest zobowiązany zarejestrować się w godzinach wyznaczonych przez organizatora. W wypadku nie stawienia się uczestnik zostaje automatycznie skreślony z listy startowej. 

 • Osoby niepełnoletnie, które nie mają opiekuna w czasie trwania „G.C.’18” muszą mieć pisemną zgodę na udział w turnieju. 

 • Wysłanie zgłoszenia łączy się automatycznie z wyrażeniem zgody o ujawnienie danych osobowych do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie turniejowej (lista uczestników). W myśl ustawy o ochronie danych osobowych w wypadku nie wyrażenia takiej zgody, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z organizatorem turnieju. 

KATEGORIE: 

17.11.2018 (sobota)

HIP HOP 1 vs.1 (13-15 lat, 16+) – prezentacje, lub koła, battle, muzyka organizatora.

POPPING (13+)– koła, battle, muzyka organizatora.

WAACKING 1 vs.1 (open) – prezentacje, battle, muzyka organizatora.

​​

STREET DANCE  Crew SHOW (13+) – tylko prezentacje, muzyka własna 2 min 30 sek.

18.11.2018 (niedziela)
GROOVE CONTEST Kids

BREAKING 1 vs. 1  (PRO, FRESH lub MEDIUM) – prezentacje lub koła, battle, muzyka organizatora.
UWAGA! Kategoria Breaking podzielona jest na kategorie dot. poziomu i doświadczenia tanecznego. Prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniu.
1. doświadczenie taneczne do 1 roku (FRESH)
2. doświadczenie taneczne pow. 1 roku do 3 lat (MEDIUM)

3. doświadczenie taneczne pow. 3 lat (PRO)

POPPING 1 vs.1 (do 12 lat) – prezentacje, battle, muzyka organizatora.

HIP HOP 1 vs.1 (do 8 lat, 9-12 lat) – prezentacje, battle, muzyka organizatora.

STREET DANCE Crew (do 12 lat) – prezentacje do 2 min 30 sek,

PREZENTACJE: 

 • Parkiet o wymiarach ok. 8,5m x 6,6m

 • Formacje mogą liczyć od 3 do 10 osób w STREET DANCE CREW (ograniczenia związane są z wielkością parkietu). Jeżeli trener zadecyduje start większej ilości osób w formacji to tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

 • Uczestnik może zaprezentować się tylko raz w danej formacji tanecznej.

 • Te osoby przechodzą do kolejnej rundy. Wyłonione zostanie 32, 16 lub 8 solistów, którzy stoczą bitwę (ilość wyjść ustala jury). tancerzy przekazując im przepustki* Soliści tańczą do muzyki organizatora w pojedynczych wyjściach, czas do 45 sekund. Dopuszcza się również formę kół czyli każdy uczestnik tańczy z resztą uczestników w kołach, a Jury wyłania wyróżniających się.

 •  Oceniać będzie trzyosobowe jury powołane przez organizatora, które ma prawo do oceniania również według własnych kryteriów.

 • Jury może przerwać występ jeżeli przekracza limit czasu określonego w regulaminie.

NAGRODY: 

 • puchary, medale, nagrody pieniężne i rzeczowe

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 • Wszystkie zespoły i soliści przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

 • Każdy uczestnik posiada legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.

 •  Na terenie Domu Kultury „Orle Gniazdo” obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych (lub wszelkich innych). Osoby nie stosujące się do powyższej zasady będą bezwzględnie dyskwalifikowane lub wypraszane  z imprezy. 

 • Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny.

 • Grupa/duety mają obowiązek wysłać muzykę na   do 10 listopada 2018

 • W czasie występów zabronione jest wykorzystywanie ognia oraz materiałów pirotechnicznych. 

 • Do dyspozycji zespołów są sale przeznaczone na garderoby. 

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w salach garderobach. 

 • Grupy uczestniczące w GROOVE CONTEST powinny posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników. 

 • Szczegółowy plan prezentacji grupy otrzymują w dniu przyjazdu. 

 • Wszystkie pytania i kwestie sporne prosimy przekazywać organizatorowi. 

 • Prosimy o przesłanie czytelnego zgłoszenia na email. 

 • Zastosowanie się do regulaminu pomoże nam prawidłowo oraz sprawnie przygotować i przeprowadzić imprezę. 

 • Prosimy o punktualne przybycie na rejestrację i rozpoczęcie turnieju. Osoby, które przewidują opóźnienie proszone są o kontakt telefoniczny w dniu imprezy. 

 • Utrzymujemy porządek w miejscu turnieju 😉

 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie obiektu.

 • Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać zgodę organizatora.

  Kontakt:
  Katarzyna Rosół
  608 083 712 
   

Szczegóły

Start:
17 listopada 2018
Koniec:
18 listopada 2018
Koszt:
15zł. – 30zł.

Organizatorzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu
Ratajskie Centrum Kultury
Dom Kultury „Orle Gniazdo”
Formacja Infinite Groove

Miejsce

Dom Kultury „Orle Gniazdo”
os. Lecha 43
Poznań, Wielkopolskie 61-294 Polska
+ Google Map
Telefon:
61 877 78 42