80zł / miesiąc
25zł / 1 zajęcia

Instruktor:

Paulina Kaczmarska

Kontakt:

61 8770151

Zajęcia dla dzieci 1,5-3-letnich wraz z opiekunem (wspólne zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne, sensoryczne) mające na celu wspomóc naturalny rozwój dziecka, doskonalić motorykę, stymulować wyobraźnię oraz przygotować przed przedszkolem. Dziecko w naturalny sposób oswaja się z rówieśnikami i miło spędza czas.
Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy!
Start: 6 października 2021