100zł / miesiąc

Instruktor:

Julia Chęcińska

Kontakt:

605 222 613 (Paulina Babij)

Głównym celem zajęć jest przede wszystkim zabawa, która swoją aktywnością będzie stymulowała ogólnorozwojową postawę dziecka. Elementy koszykówki natomiast mają na celu ukierunkowanie na potencjalnie przyszłą drogę kariery sportowej. Zależy nam, by Wasze pociechy znalazły tu czas na nowe przyjaźnie w duchu sportowej atmosfery. Sport to również kształtowanie charakteru. Chcielibyśmy zaszczepić w maluchach zdolności współpracy, naukę zdrowego współzawodnictwa, zasady fair play, a także tak ważne nawyki zdrowego trybu życia. Pragniemy także kłaść nacisk na przyjazną atmosferę w grupie oraz poczucie zespołowości. Zależy nam, by dzieci podchodziły do naszych zajęć z radością i uśmiechem na twarzy oraz by czerpały jak największą satysfakcję ze stawianych im zadań.