80zł / 8 zajęć
20zł / 1 zajęcia

Instruktor:

Marta Maj

Kontakt:

61 877 51 64