20 zł / 1 zajęcia

Kontakt:

61 877 01 51

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 lat z trudnościami w czytaniu i pisaniu
oraz dla dzieci, które są ciekawe świata pisanego – mają chęć nauczyć się czytać i pisać.