70 zł/mies. 1 x tyg.
100 zł/mies. 2 x tyg.

Instruktor:

Kinga Staut

Ćwiczenia fitness, wzmacniające i rozciągające dla starszej grupy wiekowej