70 zł / 4 zajęcia
25 zł / 1 zajęcia

Instruktor:

Joanna Cieślak

Kontakt:

61 877 51 64

Zajęcia zapewniające wszechstronny rozwój fizyczny i pomagające w kształtowaniu nawyku prawidłowej, prostej postawy ciała.

Dzieci od 5. roku życia.