80zł / 8 zajęć
50zł / 4 zajęcia
20zł / 1 zajęccia

Instruktor:

Joanna Cieślak

Kontakt:

61 877 51 64