45zł / miesiąc – 2 razy w tygodniu
25zł / miesiąc – raz w tygodniu

Instruktor:

Małgorzata Fabiś

Nabór stały, można dołączyć w każdym momencie.