100 zł karnet miesięczny (4 zajęcia)
30 zł pojedyncze wejście

Instruktor:

Małgorzata Fabiś

Nabór stały, można dołączyć w każdym momencie.