60zł / 4 zajęcia

Instruktor:

Paulina Kaczmarska
Małgorzata Nowacka-Jóźwiak

Kontakt:

61 877 51 64

Zajęcia przygotowujące do przedszkola, skierowane dla dzieci od 1,5 r.ż.