składka członkowska

Instruktor:

Adam Tiun

Kontakt:

618775164

Klub o profilu turystycznym działającym przy Oddziale PTTK „Rataje”. Seniorzy wyjeżdżają na wycieczki krajoznawczo-turystyczne, uczestniczą w rajdach organizowanych przez PTTK ”Rataje”.