100 zł / miesiąc

Instruktor:

Marta Maj

Kontakt:

61 877 51 64

Nowy nabór – dzieci od 4 r.ż. (wtorki)
Kontynuacja – dzieci od 6 r.ż. (czwartki)