70 zł / 4 zajęcia
25 zł / 1 zajęcia

Instruktor:

Joanna Cieślak

Kontakt:

61 877 51 64

Ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu zwiększenie wydolności fizycznej oraz skorygowanie postawy dziecka.

Dzieci w wieku 6-12 lat.