Ćwiczenia wzmacniające, rozciągające i relaksacyjne przeplatane korygowaniem postawy