składka członkowska

Kontakt:

618775164

Klub powstał 12 grudnia 1990 roku. Od roku 1995 klub stanowi ogniwo Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK stanowiąc jej wyspecjalizowaną jednostkę w zakresie turystyki górskiej. Działalność klubu zgodnie z regulaminem skoncentrowana jest na następujących problemach: szkoleniu, działalności propagandowo-informacyjnej, weryfikacji GOT, kontaktów towarzyskich. Działalność szkoleniowa stanowi podstawowy cel funkcjonowania. Obejmuje ona zarówno poszerzanie wiedzy przodowników, jak również szkolenie kandydatów na przodowników. Na zebraniach są prelekcje i pogadanki,. prowadzą je osoby z zewnątrz, jak również członkowie klubu.