80 zł / 4 zajęcia
25 zł / 1 zajęcia

Instruktor:

Weronika Jagła
Joanna Cieślak

Kontakt:

61 877 51 64

Podczas zajęć uczymy się języka poprzez zabawę – tańczymy, śpiewamy piosenki, recytujemy wierszyki, itp.
Zabawy z angielskim skierowane są do dzieci od 4 r.ż.