20zł / zajęcia

Instruktor:

Anna Macuk

Kontakt:

618770551

Zajęcia o charakterze regularnych, kilkuspotkaniowych warsztatów. Więcej informacji wkrótce.

Nabór na zajęcia w sezonie kulturalnym 2021/22 startuje 6.09.2021 r.