100 zł / 4 zajęcia
30 zł / 1 zajęcia

Instruktor:

Małgorzata Nowacka – Jóźwiak

Kontakt:

61 877 51 64

Zajęcia kreatywne dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, podczas których każdorazowo stworzymy coś fajnego!
Zapewniamy wszelkie materiały i przybory potrzebne do wykonywania prac.