Już niebawem lato i wakacje. W tym czasie nie zapominamy o najmłodszych mieszkańcach naszych osiedli. Ratajskie Domy Kultury 22 czerwca rozpoczną zapisy na Akcję Lato 2020, która w tym roku organizowana będzie w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Akcja Lato podzielona będzie na 5-dniowe turnusy (pon.-pt.). Koszt każdego to 270 zł dla mieszkańców SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, a 330 zł dla pozostałych. Ze względu na epidemię koronawirusa program zajęć opiekuńczo-wychowawczych będzie uwzględniał wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązujące przepisy prawa, m.in. możliwość organizacji grup maksymalnie 12-osobowych. W programie przewidujemy: zajęcia rekreacyjno-sportowe i edukacyjno-poznawcze, warsztaty kreatywne, gry i konkursy, wyjścia do kina oraz wycieczki.

W przypadku zapisania rodzeństwa obowiązuje 10 % zniżki na każde dziecko.

W związku z panującym stanem epidemii, oprócz dotychczasowych dokumentów – regulaminu, karty kwalifikacyjnej oraz zgód, rodzice lub opiekunowie prawni uczestników półkolonii zobowiązani są do zapoznania się i wypełnienia dodatkowych, które znajdują się poniżej:

1. Procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19 obowiązująca na terenie Domów Kultury podczas półkolonii
2. Procedura bezpieczeństwa na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia w okresie epidemii COVID-19 w Domach Kultury podczas półkolonii
3. Oświadczenie COVID-19
4. Regulamin półkolonii letnich i zimowych organizowanych w Domach Kultury SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu
5. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
6. Zgody

Szczegółowe informacje dot. Akcji Lato 2020 w Domach Kultury SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu:

1. Dom Kultury „Na Skarpie”

Koszt turnusu: 270 zł – mieszkańcy SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, 330 zł – pozostałe osoby;
Godziny zajęć: 7:30 – 16:00;
Turnusy: I – 6-10.07, II – 13-17.07, III – 20-24.07, IV – 3-7.08, V – 10-14.08, VI – 17-21.08, VII – 24-28.08;
Szczegółowe informacje: DK „Na Skarpie”, os. Piastowskie 104 61-164 Poznań, 61 877 05 51, naskarpie@osiedlemlodych.pl.


2. Dom Kultury „Jagiellonka”

Koszt turnusu: 270 zł – mieszkańcy SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, 330 zł – pozostałe osoby;
Godziny zajęć: 8:00 – 16:00;
Turnusy: I – 29.06-3.07, II – 6-10.07, III – 13-17.07, IV – 20-24.07, V – 27-31.07, VI – 17-21.08, VII – 24-28.08;
Szczegółowe informacje: DK „Jagiellonka”, os. Jagiellońskie 120, 61-222 Poznań, 61 877 51 64, jagiellonka@osiedlemlodych.pl.


3. Dom Kultury „Jędruś” *

Koszt turnusu: 270 zł – mieszkańcy SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, 330 zł – pozostałe osoby;
Godziny zajęć: 7:30 – 16:00;
Turnusy: I – 29.06-3.07, II – 6-10.07, III – 13-17.07, IV – 20-24.07, V – 27-31.07, VI – 3-7.08, VII – 10-14.08;
Szczegółowe informacje: DK „Jędruś”, os. Armii Krajowej 101, 61-381 Poznań, 61 877 01 51, jedrus@osiedlemlodych.pl.

*Tegoroczne półkolonie organizowane przez DK „Jędruś” odbywać się będą w Klubie Seniora „Złota Jesień” na os. Powstań Narodowych 31; kontakt tel. 695 151 787.


4. Dom Kultury „Orle Gniazdo”

Koszt turnusów: 270 zł – mieszkańcy SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, 330 zł – pozostałe osoby;
Godziny: 7:30 – 16:00;
Turnusy: I – 29.06-03.07, II – 6-10.07, III – 13-17.07, IV – 20-24.07, V – 27-31.07;
Szczegółowe informacje: DK „Orle Gniazdo”, os. Lecha 43 61-294 Poznań, 61 877 78 42, orlegnizdo@osiedlemlodych.pl.


5. Dom Kultury „Polan Sto”

Koszt turnusu:  270 zł – mieszkańcy SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, 330 zł – pozostałe osoby;
Godziny zajęć: 7:30–15:30;
Turnusy: I – 29.06-3.07, II – 6-10.07, III – 13-17.07, IV – 20-24.07, V – 27-31.07, VI – 10-14.08, VII – 17-21.08, VIII – 24-28.08
Szczegółowe informacje: DK „Polan Sto”, os. Polan Sto 61-255 Poznań, 61 879 71 51, polansto@osiedlemlodych.pl.


6. Dom Kultury „Na Pięterku”

Koszt turnusu: 270 zł – mieszkańcy SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, 330 zł – pozostałe osoby;
Godziny zajęć: 7:30 – 16:o0;
Turnusy: I – 6-10.07, II – 13-17.07, III – 20-24.07, IV – 27-31.07, V – 3-7.08, VI – 10-14.08;
Szczegółowe informacje: DK „Na Pięterku”, os. Orła Białego 5 61-251 Poznań, 61 879 63 11, napieterku@osiedlemlodych.pl.