Akcja Lato 2020 w Ratajskich Domach Kultury rozpoczęła się 29 czerwca. Do DK „Jagiellonka”, DK „Jędruś”, „Orle Gniazdo” i DK „Polan” 6 lipca dołączyły DK „Na Skarpie” i DK „Na Pięterku”. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze trwają w najlepsze. Jakie atrakcje czekają na ich uczestników? Poniżej publikujemy programy szczegółowe Akcji Lato 2020 w poszczególnych placówkach kulturalnych.

Program szczegółowy Akcji Lato 2020 – DK „Na Skarpie””
Program szczegółowy Akcji Lato 2020 – DK „Jagiellonka”
Program szczegółowy Akcji Lato 2020 – DK „Jędruś”
Program szczegółowy Akcji Lato 2020 – DK „Orle Gniazdo”
Program szczegółowy Akcji Lato 2020 – DK „Polan Sto”
Program szczegółowy Akcji Lato 2020 – DK „Na Pięterku”

W związku z panującym stanem epidemii, oprócz dotychczasowych dokumentów – regulaminu, karty kwalifikacyjnej oraz zgód, rodzice lub opiekunowie prawni uczestników półkolonii zobowiązani są do zapoznania się i wypełnienia dodatkowych, które znajdują się poniżej:

1. Procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19 obowiązująca na terenie Domów Kultury podczas półkolonii
2. Procedura bezpieczeństwa na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia w okresie epidemii COVID-19 w Domach Kultury podczas półkolonii
3. Oświadczenie COVID-19
4. Regulamin półkolonii letnich i zimowych organizowanych w Domach Kultury SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu
5. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
6. Zgody