Zmiany w systemie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2022 r. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) przestaje funkcjonować w dotychczasowej formule.

Od nowego roku zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. organizacja systemu, kontrola odbioru odpadów, zagospodarowanie odpadów i prowadzenie edukacji ekologicznej przechodzi w kompetencje Miasta Poznania. Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.