30 stycznia w Wielkopolsce rozpoczną się ferie zimowe. Dom Kultury „Jubilat” przygotował bogatą ofertę półkolonii, czyli Akcja Zima 2017 czas start! W jej ramach na dzieci i młodzież w wieku 6-12 lat czeka szereg zajęć kulturalnych, wycieczek oraz warsztatów.

Rozpoczęcie zapisów: 2 stycznia, zgłoszenia osobiste, telefoniczne, mailowe;
Termin Akcji Zima: od 30 stycznia do 10 lutego – 2 5-dniowe turnusy:  I – 30.01. – 3.02, II – 6.02 – 10.02;
Koszt turnusu: 150 zł – członkowie SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, 200 zł – pozostałe osoby (Odpłatność należy uiścić w ciągu 3 dni roboczych od momentu zapisania dziecka na listę uczestników, nie później jednak niż do piątku poprzedzającego turnus na jaki dziecko jest zapisane. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz oświadczenie należy oddać do placówki przed rozpoczęciem turnusu.);
Godziny zajęć: 7:30 – 15:30;

Organizator zapewnia dzieciom drugie śniadanie, bilety wstępu i MPK , autokar, ubezpieczenie oraz fachową opiekę pedagogiczną.

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
Oświadczenia – Akcja Zima 2017

Pobierz program szczegółowy Akcji Zima 2017 w DK „Jubilat”