Szczegółowe informacje dotyczące obecnych zasad funkcjonowania jednostek Spółdzielni można znaleźć tutaj.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”
w Poznaniu

os. Piastowskie 16
61-148 Poznań

Godziny pracy Zarządu Spółdzielni*:
pon. 7:00 – 17:00
wt.- pt. 7:00 – 15:00
*Godziny przyjmowania mieszkańców różnią się w zależności od działu merytorycznego. Sprawdź poniżej.
Godziny urzędowania oraz dane kontaktowe do Kierownictw Osiedli znajdują się na osobnych podstronach.

NIP: 777-00-00-689
REGON: 000488496


Centrala:
61 879 04 11

Sekretariat:
61 879 04 11 w. 389, 390
fax 61 877 53 01
Członkowie Zarządu Spółdzielni pełnią dyżur w każdy poniedziałek w godz. 14:00-16:00 (przyjmowanie interesantów odbywa się po uprzednim kontakcie telefonicznym z Sekretariatem Zarządu Spółdzielni)

Punkt Obsługi Mieszkańca – Kancelaria (pok. 18):
61 879 04 11 w. 385
Godziny przyjmowania mieszkańców i klientów: pon.: 7:00 – 17:00, wt.-pt.: 7:00 – 15:00

Punkt Obsługi Mieszkańca – Dział Członkowsko-Mieszkaniowy (pok. 10):
61 222 38 08, 61 877 29 36 lub 61 879 04 11 wew. 301, 327-329, dzialmieszkaniowy@osiedlemlodych.pl
Godziny przyjmowania mieszkańców: pon.: 10:00 – 17:00, wt.-pt.: 10:00 – 14:00

Punkt Obsługi Mieszkańca – Dział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 3)
(Ustanawianie prawa odrębnej własności lokali):
61 222 38 30 lub 61 879 04 11 wew. 325, nieruchomosci@osiedlemlodych.pl
Godziny przyjmowania mieszkańców: pon.: 10:00 – 17:00, wt.-pt.: 10:00 – 14:00

Punkt Obsługi Mieszkańca – Dział Gospodarki Mieniem /lokale użytkowe/ (pok. 3):
61 222 38 04, 61 222 38 06, 61 877 28 87 lub 61 879 04 11 wew. 354, 358, 359
lokaleuzytkowe@osiedlemlodych.pl
Godziny przyjmowania klientów: pon.: 7:00 – 17:00, wt.-pt.: 7:00 – 15:00

Dział Techniczny:
61 879 04 11, wew. 373

Dział Finansowy:
61 879 04 11 wew. 331, 322, 321, 352,387
i Wkładów:
61 222 38 13 lub 61 879 04 11 wew. 374, 351, wklady@osiedlemlodych.pl
Dział Wkładów – godziny przyjmowania mieszkańców: pon.: 10:00 – 17:00, wt.-pt.: 10:00 – 14:00

Dział Kultury:
61 879 04 11 wew. 363, kultura@osiedlemlodych.pl

Rada Nadzorcza: 
61 222 38 12 lub 61 879 04 11 wew. 308, radanadzorcza@osiedlemlodych.pl
Dyżury członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle Młodych” pełnione są w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:00 w pokoju nr 116 (I piętro).

Rzecznik prasowy:
61 879 04 11, wew. 365


KASA

Czynna:
pon. 10-16 (przerwa 14:00-14:15)
wt.-pt. 10:00-14:00 (przerwa 11:30-11:45)

dnia 10 i 28 każdego miesiąca kasa czynna od 11:00 do 14:00

W kasie na os. Piastowskim 16 istnieje możliwość regulowania należności do Spółdzielni kartami płatniczymi  

Numer rachunku:
PKO V Oddział w Poznaniu, 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068


Pogotowie Techniczne

Zgłaszanie awarii:

pon., czw. 17:00-7:00
wt., śr., pt. 15:00-7:00
sob., niedz., święta – całodobowo


Kontakt z osiedlami

Piastowskie
tel. 61 877 54 41
piastowskie@osiedlemlodych.pl

Jagiellońskie
tel. 61 877 39 31
jagiellonskie@osiedlemlodych.pl

Oświecenia
tel. 61 877 39 31
oswiecenia@osiedlemlodych.pl

Powstań Narodowych
tel. 61 877 39 31
powstannarodowych@osiedlemlodych.pl

Pomet
tel. 61 879 47 87
pomet@osiedlemlodych.pl

Armii Krajowej
tel. 61 877 20 25
armiikrajowej@osiedlemlodych.pl

Bohaterów II Wojny Światowej
tel. 61 877 20 25
bohaterow@osiedlemlodych.pl

Rzeczypospolitej
tel. 61 877 20 25
rzeczypospolitej@osiedlemlodych.pl

Lecha
tel. 61 877 79 61
lecha@osiedlemlodych.pl

Czecha
tel. 61 877 79 61
czecha@osiedlemlodych.pl

Tysiąclecia
tel. 61 876 00 56
tysiaclecia@osiedlemlodych.pl

Stare Żegrze
tel. 61 879 75 02
starezegrze@osiedlemlodych.pl

Polan
tel. 61 879 75 02
polan@osiedlemlodych.pl

Orła Białego
tel. 61 879 55 17
orlabialego@osiedlemlodych.pl

Rusa
tel. 61 874 02 55
rusa@osiedlemlodych.pl