Zgłaszanie awarii:

W poniedziałki i czwartki od 17.00 do 7.00
We wtorki, środy i piątki od 15.00 do 7.00
Sobota, niedziela i święta – całą dobę


Zakres działalności:

Międzyosiedlowe Pogotowie Techniczne naprawia lub zabezpiecza awarie instalacji :

  • wodnej – poziomy i  piony oraz odcinki instalacji od pionów do zaworów odcinających, łącznie z zaworami i wodomierzami,
  • kanalizacyjnej – poziomy i piony instalacji kanalizacyjnej (poza instalacją w mieszkaniu),
  • elektrycznej – przewody instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej wraz z zabezpieczeniem zalicznikowym,
  • gazowej – instalacja gazowa wraz z zaworem odcinającym przed urządzeniem gazowym,
  • centralnego ogrzewania – instalacja centralnego ogrzewania w całości.