Historia Ratajskiej Spółdzielni


Wielki kompleks mieszkaniowy zbudowany na prawym brzegu Warty nazywany jest przez poznaniaków „Ratajami”. Tymczasem tylko niewielka część bloków os. Piastowskiego i Jagiellońskiego stoi dziś na terenie dawnej dzielnicy Rataje, gdzie wcześniej istniała wieś o takiej samej nazwie. Warto zaznaczyć, że „rataj” to nazwa dawnego oracza. Wieś w 1253 r. nadali Poznaniowi prawem własności Książęta Wielkopolscy: Przemysław i Bolesław. Po kilkakrotnej zmianie właścicieli, dopiero w 1682 r. miasto przyjęło Rataje w posiadanie na stałe. Na początku XVIII w. wojna północna i zaraza morowa doszczętnie wyniszczyły Poznań oraz jego okolice. Opustoszałe Rataje zasiedlono niemieckimi osadnikami z Bambergu, zwanymi Bambrami. Przybysze okazali się świetnymi gospodarzami. Wkrótce zadomowili się wnosząc wiele nowego do miejscowej kultury. Po likwidacji fortyfikacji miejskich, co miało miejsce na początku XX wieku, Poznań włączył okoliczne wsie. Rataje stały się dzielnicą stolicy Wielkopolski w 1924 r. Ich rolniczy charakter przetrwał okres międzywojenny i wojnę. Osiedlili się tu znakomici ogrodnicy bułgarscy. Kiedy w 1953 roku zbudowano dzisiejszy most Królowej Jadwigi związał on na stałe Rataje z miastem.

Pomysł na nową dzielnicę mieszkaniową obejmującą tereny dawnej wsi Rataje, a w późniejszym czasie Żegrze i Chartowo, zrodził się 2 lata później. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Osiedle Młodych” powstała 7 października 1958 roku jako Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, jest największą tego typu instytucją w Wielkopolsce. Obecną nazwę nosi od 1965 roku. Pierwsze inwestycje SM ,,Osiedle Młodych” związane były z ulicą Bogusławskiego, Rutkowskiego i os. Wierzbak w dzielnicy Jeżyce. Rozbudowa powojennego Poznania w kierunku wschodnim skłoniła do zagospodarowania prawego brzegu Warty  i w 1965 r. Spółdzielni powierzono budowę i eksploatację nowych osiedli mieszkaniowych na Ratajach w dzielnicy Nowe Miasto.

Pierwsze budynki oddano do użytku w 1968 r. Największy „boom” inwestycyjny to lata 70-te. Po roku 1989 w nowych warunkach ekonomiczno-finansowych w znaczny sposób została ograniczona budowa dalszych mieszkań. Nie oznaczało to jednak przerwania zaplanowanych prac. W połowie lat 90. powstawały nowe, ciekawsze architektonicznie budynki. Ostatnie inwestycje budowlane spółdzielni to bloki mieszkalne oddane do użytku w 2002 roku. Obecnie Spółdzielnia zarządza terenem o powierzchni 2.930 tys. m², na którym mieszka ponad 65 tys. osób, w tym 36 tys. członków. Zasoby Spółdzielni to 287 budynków mieszkalnych, a w nich 30.976 mieszkań i 77 budynków użytkowych.

Jedną z głównych wizytówek SM „Osiedle Młodych” jest 10 domów kultury, kilkanaście świetlic oraz klubów, wokół których skupiło się i tętni życie kulturalne mieszkańców. Obecnie miejsca te dają możliwość skorzystania z różnych form sportu i rekreacji, kontaktu z tańcem, śpiewem oraz sztuką. Placówki kulturalne i społeczno-oświatowe prowadzą swoją działalność na rzecz środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem animacji czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Osiedlami wyodrębnionymi organizacyjnie i gospodarczo administruje 9 Kierownictw. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” to duży i znaczący fragment miasta. Tutaj mieszka i pracuje 1/6 mieszkańców Poznania. Rataje, Chartowo i Żegrze to dziś rozwinięta infrastruktura, w zdecydowanej większości zagospodarowane tereny, handel, usługi, placówki szkolne, ośrodki zdrowia, rozrywka oraz obiekty sakralne.ZASOBY*


286

Liczba budynków mieszkalnych

80

Liczba budynków użytkowych

30978

Liczba mieszkań

55511

Liczba mieszkańców


*Stan na 31.12.2022 r.