O NAS


W 1972 roku ratajscy harcerze otrzymali domek na harcówkę na os. Piastowskim 104a. Była to siedziba Środowiskowego Domu Kultury ZHP „Rataje” popularnie zwanego ŚD-ekiem. Swoim zasięgiem obejmował on wszystkie pracujące na Ratajach gromady zuchowe i drużyny harcerskie. To tutaj działała znana nie tylko w Poznaniu Artystyczna Drużyna Harcerska „Słoneczna Pięciolinia”, a odbywały się w niej szkolenia kadry instruktorskiej, harcerskiej, wspólne spotkania z piosenką w rogatywce, zbiórki zuchów i harcerzy. W ŚD-ku mieściła się także „Kuźnica” pomysłów, której głównym celem była animacja czasu wolnego dzieci oraz młodzieży w mundurach i nie tylko. Znajdowała się tam także siedziba szczepu ZHP Rataje, który liczył wtedy ponad 600 harcerzy, harcerek i zuchów. To miejsce, w którym można było się czegoś nauczyć, zaśpiewać, zabawić i wykonać pracę dla innych. Warto wspomnieć, że od samego początku ŚD-ek, bo od 1975 r., organizował wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Rataj w Gościmiu, Stanicy Harcerskiej „Gościraj”.

Co z dawnego ŚD-eku pozostało do dzisiaj?

W 1988 roku nastąpiła zmiana nazwy na Ratajski Dom Harcerza „Skaut”, a w 2005 roku zmiana siedziby na os. Piastowskim 101. W ramach „Skauta” działają na Ratajach harcówki ZHP na os. Piastowskim 98, os. Rzeczypospolitej 88a, os. Armii Krajowej 6a. Na os. Rusa 135a znajduje się harcówka ZHR-u (Harcówki działają bez przerwy od 1981 roku).
W „Skaucie” i w harcówkach zbierają się zuchy i harcerze prowadzący zajęcia wg metodyki harcerskiej.

Oprócz zbiórek, gdzie uczymy się być zuchem, harcerzem (wcale nie jest to łatwe) chodzimy na rajdy, jeździmy na biwaki, obozy, wycieczki krajoznawcze.
W ramach naszych drużyn działają zuchy, (kl. I-III) harcerze (IV-VI), starsi harcerze (gimnazjum) i wędrownicy (16-25 lat).

Nie zamykamy się tylko w swoim środowisku, w mundurach, organizujemy także wiele spotkań dla innych. Znane są z naszym udziałem koncerty „Dla Babci i Dziadka”, „Dla Mamy”, „Z Kobietą w tytule”, „Tobie Polsko”. Corocznie współorganizujemy dla dzieci z Rataj „Spotkanie z Mikołajem” i „Święto Zucha” 1 czerwca. Bierzemy także udział w festynach przygotowywanych przez ratajskie Domy Kultury. Jesteśmy dumni przede wszystkim z naszego udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy poprzez zaangażowanie w pracę Sztabu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu.

RDH „Skaut” w lipcu i sierpniu jest gospodarzem i organizatorem obozów dla dzieci i młodzieży już nie tylko z Rataj, ale z Polski i innych krajów (Belgia, USA, Niemcy, Francja) w Stanicy „Gościraj” w Gościmiu. W Gościraju organizujemy w maju i czerwcu zielone szkoły, a we wrześniu i październiku grzybobranie dla seniorów z ratajskich Domów Kultury.

Aby przybliżyć harcerstwo dzieciom i młodzieży zamieszkujących Rataje mamy również zbiórki zuchów i harcerzy w szkołach podstawowych nr 18 i nr 51.
Kadra instruktorska zaangażowana w pracę harcerską na terenie naszych osiedli ma opinię bardzo dobrą , jako wychowawcy w Komendzie ZHP Chorągwi Wlkp. To właśnie „Skaucie” odbywa się wiele kursów i warsztatów dla zastępowych, przybocznych i drużynowych.

SAMEMU NUDNO, SAMEMU ŹLE, W GROMADZIE BEZPIECZNIEJ I WESELEJ!

Zapraszamy dzieci i młodzież do naszych gromad zuchowych i drużyn harcerskich. Z nami poznasz znaczenie słowa przyjaźń, Ojczyzna, nauka i cnota.

Szczegółowe informacja o zuchach i harcerzach na Ratajach znaleźć można w RDH „Skaut”.


GALERIA


KONTAKT


Ratajski Dom Harcerza „SKAUT”
os. Piastowskie 101
61-164 Poznań


skaut@osiedlemlodych.pl

gosciraj@osiedlemlodych.pl


663 664 601

INSTRUKTORZY:
Agata Marcinkowska,
Jakub MarcinkowskiWYDARZENIA KULTURALNE

20 kwietnia 10:00
Turniej I Krok Szachowy