Składanie wniosków o dodatek energetyczny

Poznańskie Centrum Świadczeń informuje, że od 1 stycznia 2014 r. będzie można ubiegać się o nowe świadczenie – zryczałtowany dodatek energetyczny. Jest on skierowany dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. Świadczenie to będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można składać od dnia 2 grudnia 2013 r.

Informację na temat nowego świadczenia można uzyskać pod numerem telefonu 61 646 33 44 oraz na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl