Dzierżawa terenu – w trybie bezprzetargowym

Lokalizacja: os. Orła Białego (przy bloku nr 74)
Powierzchnia: 2391 m2
Dostępne od: od zaraz
Opis:

wydzierżawienie terenu o powierzchni 2391m2
na os. Orła Białego (przy bloku nr 74)
(na cel zgodny z uchwałą nr XV/127/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14.07.2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Orła Białego” w Poznaniu)
Stawka czynszu dzierżawnego wynosi 2,20 zł/m2 + VAT miesięcznie.
Wszelkie koszty związane z utrzymaniem terenu i opłatami za media ponosić będzie dzierżawca.