Wynajem lokali użytkowych/dzierżawa terenu w trybie przetargowym:

Ofertę pisemną na wynajem lokalu użytkowego/wydzierżawienie terenu należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni na os. Piastowskim 16 w pokoju nr 18 (Kancelaria) w zaklejonej kopercie zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie przetargowym. Komunikaty zamieszczane są na tablicach ogłoszeń w Kierownictwach Osiedli, siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.