80 zł / miesiąc 2x w tygodniu
50 zł / miesiąc 1x w tygodniu
20 zł jedno wejście

Instruktor:

Marta Maj

Zajęcia ruchowe dla pań podnoszące kondycję i sprawność fizyczną.