80zł / miesiąc
(2 razy w tygodniu)
50zł / miesiąc
(1 raz w tygodniu)
20zł jedno wejście

Instruktor:

Marta Maj

Zajęcia ruchowe dla pań podnoszące kondycję i sprawność fizyczną.