40zł / miesiąc
2x w tygodniu: 60zł

Instruktor:

Żaneta Mazanka

Ćwiczenia zdrowotne poprawiające zdolności ruchowe oraz ogólną sprawność, nie tylko fizyczną ale także psychiczną.