120 zł / miesiąc
(raz w tygodniu)
200 zł / miesiąc
(2 razy w tygodniu)
40 zł / pojedyncze wejście

Instruktor:

Magdalena Cichoracka

Kontakt:

61 8796311

Ćwiczenia rozciągające, poprawiające samopoczucie i stan zdrowia.