20 zł zajęcia

Kontakt:

695-151-856 (Klub „Cybinka”)

Zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lata z Rodzicami/Opiekunami.

Zabawy integracyjne dostosowane do wieku rozwojowego dzieci. Zabawy przy muzyce, ruchowe, relaksacyjne i plastyczne.

Zapraszamy.