według cennika UTW

Kontakt:

www.utw.poznan.pl
61 851 00 36

____________________

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu powstał w 1979 roku przy Towarzystwie Wolnej Wszechnicy Polskiej, a od 1991 roku jest samodzielnym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Zrzesza emerytów i rencistów.

Usprawnianiu intelektualnemu seniorów, rozbudzaniu nowych zainteresowań, doskonaleniu wiedzy i umiejętności służą zajęcia seminaryjne w sekcjach popularnonaukowych takich jak:

  • psychologia
  • historia sztuki
  • historia muzyki
  • historia architektury
  • astronomia
  • sekcje języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego
  • obsługa komputera na różnych poziomach

Szczegółowe informacje www.utw.poznan.pl