bezpłatne

Instruktor:

Zdzisława Tolińska

Skierowany jest do osób, które zakończyły aktywność zawodową, będących w wieku senioralnym oraz samotnych. Celem spotkań jest aktywizacja uczestników w życiu kulturalnym i społecznym. Seniorzy mają możliwość korzystania z różnorodnych ofert ratajskich domów kultury, tj. w koncertach, spektaklach, wycieczkach, rozmaitych warsztatach. Klub mieści się w Domu Kultury „Orle Gniazdo”, os. Lecha 43.