15 zł / miesiąc

Spotkania klubowe, wycieczki, imprezy i zabawy, zajęcia rekreacyjno-sportowe.