Diagnoza i terapia logopedyczna – 80zł. /zajęcia

Instruktor:

Monika – neurologopeda

Kontakt:

727 283 128

PIĘKNIE MÓWIĘ

DIAGNOZA

I  TERAPIA  LOGOPEDYCZNA

 

Termin do ustalenia

1 zajęcia /45 min./ 80 zł

zajęcia indywidualne

 

Instruktor:

Monika – neurologopeda

Kontakt:  727 283 128

 

Diagnoza i  terapia  logopedyczna:

  • korygowanie wad artykulacyjnych,
  • usprawnianie motoryki narządów mowy,
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • usprawnianie słuchu fonemowego.