Diagnoza i terapia logopedyczna – 80zł. zajęcia indywidualne
Pięknie mówię – 80zł. / 45 min.

Instruktor:

Monika – neurologopeda

Kontakt:

727 283 128

PIĘKNIE MÓWIĘ

DIAGNOZA

I  TERAPIA  LOGOPEDYCZNA

 

Termin do ustalenia

1 zajęcia / 80 zł

zajęcia indywidualne

 

PIĘKNIE MÓWIĘ

 

Termin – do ustalenia

Zajęcia indywidualne

45 min / 80 zł

 

Instruktor:

Monika – neurologopeda

Kontakt:  727 283 128

 

Diagnoza i  terapia  logopedyczna:

  • korygowanie wad artykulacyjnych,
  • usprawnianie motoryki narządów mowy,
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
  • usprawnianie słuchu fonemowego.