50zł/m-c

Instruktor:

Monika Maciejewska

Nauka literek poprzez odpowiednio dobrane, kreatywne zadania plastyczne.

Każde zajęcia poświęcone będą jednej literze alfabetu.

Pojawią się też ćwiczenia, które w przyszłości zaowocują podczas nauki pisania i czytania.