50 zł/m-c

Instruktor:

Monika Maciejewska

Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży (8-15 lat)

W programie:

  • Zasady perspektywy i kompozycji rysunku
  • Technika rysunku odręcznego
  • Konstrukcja podstawowych brył geometrycznych
  • Zasady projektowania zieleni (drzew, krzewów, wody)
  • Rysunek architektoniczny
  • Zagadnienia z historii sztuki
  • Rola koloru i światłocieni
  • Studium martwej natury