40zł / miesiąc

Instruktor:

Julia Mazanka

Kontakt:

618777842

Zorganizowane zajęcia pobudzają wyobraźnię, uwrażliwiają zmysły estetycznego odbioru sztuki.

To szansa na rozwijanie twórczego potencjału oraz ujawnianie swojej indywidualności w tworzonych przez siebie wytworach.